Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2012

REREVIEW Việt Nam bổ nhiệm nhân sự chiến lược

Tiếp nối việc hợp nhất REREVIEW Việt Nam vào REREVIEW toàn cầu khu vực châu Á, Công ty REREVIEW Việt Nam thông báo việc bổ nhiệm nhân sự chiến lược ông Nguyễn Minh Quang vào vị trí Giám đốc và Lãnh đạo Bộ phận dịch vụ tư vấn và thẩm định giá Việt Nam.

Ông Quang là chuyên gia bất động sản thế hệ thứ 3, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành bất động sản, trong đó có 12 năm là thẩm định viên chuyên nghiệp. Gia nhập REREVIEW vào năm 2007, lúc đó ông làm việc tại bộ phận thẩm định giá quốc tế, trụ sở tại Luân Đôn Anh Quốc, và cũng nơi đây ông đã thăng tiến lên vị trí Phó giám đốc, đầu năm 2011 ông được điều chuyển qua Singapore, một bộ phận thẩm định giá quốc tế của REREVIEW  khu vực Châu Á.

Trong thời gian đảm nhiệm hai vị trí trên, ông đã tiến hành thẩm định nhiều tài sản trên 40 quốc gia khác nhau. Vì vậy, ông sẽ mang tới Việt Nam những hiểu biết sâu sắc về hệ thống thông lệ thẩm định giá tốt nhất và nguồn liên hệ toàn cầu sẵn có của công ty dịch vụ bất động sản lớn nhất thế giới….